İstihdam

İstihdam (employment)

Bir ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılması. Bu çerçevede, bir sektörde veya ekonominin genelinde belirli bir tarihte istihdam edilen işgücü miktarına istihdam hacmi; istihdam edilen işgücü miktarının toplam işgücüne oranına da istihdam oranı denir.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat