İspat

İspat (proof)

1. Mantıksal veya nedensel ilişkiyi ortaya koyarak belirli önermelerin doğruluğunu gösterme. 2. Doğruluğu/yanlışlığı bilinmeyenin, doğruluğu bilinen veya kendiliğinden doğru kabul edilen yoluyla doğru ya da yanlışlığını ortaya koyma.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat