İrredantizm

İrredantizm (irredentism)

Bir ülkenin, başka bir ülkede yaşayan, dil, din veya etnik köken bakımından kendisinden saydığı topluluklar üzerinde hak iddia etmesi.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat