İrrasyonalizm

İrrasyonalizm (irrationalism)

Açıklamada rasyonalizmi yetersiz veya yanlış bulan, amaç ve araç ilişkisinin sağlıklı açıklama sunamayacağını savunan yaklaşım.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat