İktidar seçkinleri

İktidar seçkinleri (power elite)

iktidar eliti. Bir toplumun nabzını elinde tutan, sosyal kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımından aralarında sıkı bir ilişki bulunan siyasal, ekonomik ve askeri liderler; toplumsal süreçlerin yönünün belirlenmesinde etkili ve yetkili çevreler. (C.W. Mills)

Döküman Arama

Başlık :

Baybal Değirmen Mak.San.Tic.Ltd.ŞtiKapat