Kapat

İktidar seçkinleri

İktidar seçkinleri (power elite)

iktidar eliti. Bir toplumun nabzını elinde tutan, sosyal kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımından aralarında sıkı bir ilişki bulunan siyasal, ekonomik ve askeri liderler; toplumsal süreçlerin yönünün belirlenmesinde etkili ve yetkili çevreler. (C.W. Mills)

Döküman Arama

Başlık :