İkinci dünya

İkinci dünya (second world)

Soğuk savaş döneminde birinci dünyayı oluşturan gelişmiş kapitalist ülkelerin karşısında yeralan sosyalist blok ülkeleri.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat