İhtirazi kayıt

İhtirazi kayıt (reservations)

Antlaşmaya taraf olan bir devletin antlaşmanın bazı hükümlerini ortadan kaldırma, değiştirme ve uygulama alanını daraltma isteğini tek taraflı bir irade beyanı ile bildirmesi.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat