İdeoloji

İdeoloji (ideology)

1. düşünyapı. Dünya, evren, toplum ve insanla ilgili duygu, düşünce ve inançlar toplamı. 2. Marksist terminolojide, sınıflı toplumlarda egemen sınıfların çıkarına hizmet edecek şekilde çarpıtılmış gerçeklik kavrayışı.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat