İçsel değişken

İçsel değişken (endogeneous variable)

Bir modelin içinde yeralan, model yardımıyla değeri hesaplanan ya da açıklanan değişkenlerden her biri.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat