Hukuksal tanıma

Hukuksal tanıma (recognition de jure)

Tanıyan devlet tarafından, tanınan devlet ya da hükümetin, uluslararası topluluğa aktif katılımını gerçekleştirmesi için uluslararası hukuk tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirdiğinin resmi olarak beyan edilmesi.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat