Hukuk

Hukuk (law)

Bir toplumda yaşayan gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı niteliğe sahip hak, yetki ve sorumluluklarla kişi ve kurumlararası ilişkileri düzenleyen, kamu otoritesinin denetlediği, yaptırım gücüne sahip yazılı yahut sözlü kuralların tümü.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat