Hiyerarşi

Hiyerarşi (hierarchy)

1. sıradüzeni. Silsile-i meratip. Bir bütünlüğü oluşturan parçalar ya da bir sistemin elemanları arasındaki sıra düzeni; bir düzenekte yeralan varlıkların önemlerine göre sıralanmaları. 2. Sosyal ve teknik işbölümünün fonksiyonu olarak birbirlerine tabi derecelerden, kademelerden oluşan yerleşik düzen.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat