Güven aralığı

Güven aralığı (confidence interval)

Örnekleme dayalı, istatistiksel araştırmalarda araştırmadan elde edilen değerlerin ya da regresyon analizi sonucu elde edilen tahmin değerlerin kitleyi temsil gücü konusunda fikir veren; yüzde 95, yüzde 97,5 gibi belirli güvenilirlik derecesinde aranan kitle katsayısının yeraldığı değerleri içeren aralık.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat