Güdümlü ekonomi

Güdümlü ekonomi (command economy)

komuta ekonomisi. Örgütlenme, işbölümü ve denetimin merkezi bir otorite tarafından yapıldığı, fiyatlar genel düzeyi, ihracat, ithalat, kâr oranı vs. ile ilgili kararların sözkonusu otorite tarafından belirlendiği ekonomi.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat