Kapat

Görüngübilim

Görüngübilim (phenomenology)

fenomenoloji. Duyu organları aracılığı ile kavranabilen gerçekliğin dışında gerçeklik ve sağlam bilgi olmadığını, bu yüzden bilginin alanının fenomenlerin bilgisi ile sınırlanması gerektiğini savunan yaklaşım.

Döküman Arama

Başlık :