Gizli müfredat

Gizli müfredat (hidden curriculum)

Eğtim kurumlarının yazılı eğitim-öğretim programlarında yer almamasına rağmen okul sistemi içinde çocuklara öğretilen veya kazandırılan, yarışma, otoriteye boyun eğme, öğrenci-öğretmen ilişkisi özelinde hiyerarşik davranma gibi genel kabul gören sosyal inanç ve değerler bütünü.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat