Kapat

Gestalt algısı

Gestalt algısı (gestalt perception)

Tek tek unsurları ayrı ayrı algılayıp sonra bütünleştirme yoluna gitmeden veya bütünü bileşen parçalarına indirgemeden algı nesnesini bir bütün olarak algılama.

Döküman Arama

Başlık :