Gerçeklik yargısı

Gerçeklik yargısı (reality judgment)

Gerçekliğin algılanması, kavranması, kavramsallaştırılması ve yorumlanmasında, bir şeyin gerçekliğinin bulunup bulunmadığının tesbitinde kullanılan doğru-yanlış ya da gerçek-yalan nitelemesi ile ifade edilen yargı.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat