Geçim ekonomisi

Geçim ekonomisi (subsistence economy)

1. Üretici birimlerin üretimlerini pazar için değil, kendi ihtiyaçları için yaptığı, sözkonusu birimlerin tüketim için de pazara bağımlı olmadığı ve dar bir işbölümüyle üretimin tamamlandığı ekonomi. 2. Ekonomik değişimin pazarının olmadığı ekonomiler.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat