Adli Tıp Müessesesi

Adli Tıp Müessesesi Adalet işlerinde bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş ve Adalet Bakanlığına bağlı bir müessesedir. Adli Tıp Müessesesi Kanunu, 11 Temmuz 1953 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Adli Tıp Meclisi, Adli Tıp Müessesesi Reisliği ve Morg Müşahedehane, Kimyevî Tahlil, Fizik Tetkikleri ihtisas şubeleriyle Adlî tabiplikleri ihtiva eder.

Döküman Arama

Başlık :

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat