Botanik Hakkında Bilgi

Botanik

Bitkilerden söz eden bilim. Botanik bitkilerle ilgili çeşitli problemlere cevap vermek istediğinden birçok kollara ayrılır: 1- Morfoloji (bitkilerin iç ve dış yapılarını tanıtır ve anlatır), 2 - Fizyoloji (bitkilerin canlılık olaylarını inceler), 3 - Ekoloji (bitkilerin zararlı ve faydalı özelliklerini, bitkinin yaşadığı çevreye uyma şeklini inceler), 4 - Sis tematik (bitkilerin sınıflara ayrılmasını inceler), 5 - Bitki coğrafyası (bitkilerin dünya üzerindeki yayılışlarını ve bu yayılıştaki sebepleri inceler), 6 - Paleofitoloji (jeolojik devirlerde yaşayan ve şimdi kaybolmuş olan bitkileri inceler.)

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat