Fesat

Fesat (disorder)

1. Düzenin bozulması; yozlaşma; denge veya itidalden sapma. Yok oluş. 2. Toplumun belirli bir kesiminin istek ve heveslerinin önplana çıkarılması sonucu meydana gelen karışıklık.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat