Feminist etik

Feminist etik (feminist ethics)

Kadın bakış açısının ve kadın değerlerinin eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi temel ahlâki kategorilerin yeniden yorumlanmasında kullanılabileceğini savunan ahlakî yaklaşım.

Döküman Arama

Başlık :

Baybal Değirmen Mak.San.Tic.Ltd.ŞtiKapat