Feminist epistemoloji

Feminist epistemoloji (femnist epistemology)

Erkek egemen olduğu gerekçesiye yerleşik epistemolojik yaklaşımları eleştiren ve kadın bakış açısının, mevcut epistemolojik anlayışlardan farklı bir bilgisel ortam oluşturabileceğini savunan yaklaşım. Buna göre, geleneksel epistemolojinin doğru ve güvenilir bilgi, hakikat, evrensellik ve nesnellik konularındaki önkabulleri, tüm insanların değil, erkeklerin, hatta tüm erkeklerin değil, ortasınıf beyaz erkeklerin ideal ve özlemlerini yansıtmakta, erkek egemen bir dünyanın kurulmasına hizmet edecek biçimde kullanılmaktadır.

Döküman Arama

Başlık :

Baybal Değirmen Mak.San.Tic.Ltd.ŞtiKapat