Fayda maliyet analizi

Fayda maliyet analizi (cost-benefit analysis)

Herhangi bir sürecin başlatılması, belirli kararların alınması yahut bir projenin uygulanmasından önce sözkonusu projenin getirisi ve götürüsünün, düşünülen kararların muhtemel sonuçlarının hesaplanması, fayda ve maliyetinin ortaya konması.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat