Euler Kuramı

Euler Kuramı (Euler theory)

Bir üretim faaliyeti sonucunda elde edilen üründen, bu ürünün üretilmesinde kullanılan faktörlerin, marjinal verimliliklerine göre pay aldıklarını ve geriye herhangi bir artık kalmadığını; üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların toplamının, üretilen ürüne eşit olduğunu savunan kuram. (L. Euler)

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat