Etnik Grup

Etnik Grup (ethnic group)

Dil, kültür, gelenek ve görenek bakımından birbirine bağlı ve genellikle aynı soydan gelen bireylerin oluşturduğu, görece küçük ölçekli insan topluluğu.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat