Etkin Ücret Kuramı

Etkin Ücret Kuramı (efficiency wage theory)

Yeni işgücü istihdam edip yetiştirmenin zaman ve parasal açıdan fırsat maliyetini dikkate alarak, mevcut yetişmiş nitelikli işgücüne etkinliği özendirecek biçimde yüksek ücret ödenmesini öngören teori.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat