Eşitlikçilik

Eşitlikçilik (egalitarianism)

Bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu, dolayısıyla toplumsal ilişkilerde eşitsizlik sonucu getiren tüm sınıfsal farklılıkların yok edilmesi veya en azından asgariye indirilmesi gerektiğini ileri süren yaklaşım.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat