Kapat

Epistemolojik Pluralizm

Epistemolojik Pluralizm (epistemological pluralism)

bilgibilimsel çoğulculuk. Meşru ve sağlam bilginin kaynağının tek bir unsura indirgenemeyeceğini, değişik bilişsel kategorilerin bilgi üretimine kaynaklık edebileceğini kabul eden görüş.

Döküman Arama

Başlık :