Epistemolojik Monizm

Epistemolojik Monizm (epistemological monism)

bilgibilimsel tekçilik. İnsan zihninin nesnel dünyayı herhangi bir aracıya gerek kalmaksızın bilebileceğini; gerçekliğin bilgisinin temas yoluyla dolaysız bir biçimde elde edilmesinin mümkün olduğunu savunan görüş.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat