Epistemolojik Düalizm

Epistemolojik Düalizm (epistemological dualism)

bilgibilimsel ikicilik. İnsan zihninin nesnel dünyayı ancak nesne-özne ikilisinde, öznenin düşünme ve algılamasını mümkün kılan araçlar yoluyla bilebileceğini; bu yüzden gerçekliğin bilgisinin doğrudan, aracısız elde edilmesinin mümkün olmadığını ileri süren görüş.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat