Ekonomik Kategoriler

Ekonomik Kategoriler (economic categories)

1. Emek, üretim, tüketim, mübadele, dağıtım, bölüşüm gibi temel iktisadi ilişkilerin kuramsal ifadesi olan genel soyut kavramlar. 2. Belirli eylemler ve ekonomik ilişkilerin ortak özelliklerini ifade eden mantıksal soyutlamalar.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat