Ekonomik Egemenlik

Ekonomik Egemenlik (economic hegemony)

1. iktisadi hegemonya. Egemen bir siyasi-askeri ya da ekonomik güç tarafından, bir ya da birden çok ülkenin ekonomisi, yahut belirli bir piyasa üzerinde kurulan, karşı durulması güç, kısıtlayıcı etkiler bütünü. 2. Piyasada güçlü işletmelerin zayıf işletmeler üzerinde kurduğu; düşük fiyat, damping vb. araçlarla bu işletmelerin etkinliğini kırmaya yönelik denetim gücü.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat