Ekonomi Teorisi

Ekonomi Teorisi (economic theory)

iktisat kuramı. İktisadi olguların bilimsel çözümlemesini yapan, mantıksal bir sistem olarak birleştirilmiş soyut kavramsal bütün. İktisadi hayatı değişik boyutlarıyla tahlil edip iktisadi ilişkiler arasındaki düzenlilik ve süreklilikleri tesbit etmeye çalışan teori.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat