Edgeworth Diyagramı

Edgeworth Diyagramı (Edgeworth diagram)

İktisadi analizin temel birimleri olan üretici ve tüketiciler arasındaki iktisadi ilişkilerin şematik olarak açıklanmasında kullanılan diyagram. Dikdörtgen biçiminde bir kutuyu andırdığı için kutu diyagramı olarak da anılmaktadır.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat