Düopol

Düopol (duopoly)

Mal veya hizmet piyasasında sadece iki satıcının bulunduğu; mal veya hizmet arzının sadece iki firma tarafından belirlendiği piyasa. Kısmen tekel, kısmen de rekabetin bulunduğu düopol piyasasında, mal veya hizmet satıcılarından herbirinin, alacağı bir karara diğer satıcıların göstereceği tepkiyi dikkate alarak davranışlarını düzenlemesi sözkonusudur.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat