Döviz

Döviz (foreign exchange)

1. Uluslararası parasal ilişkilerde her ülke parasına, diğer ülkelerin paralarına izafeten verilen ad. Belirli bir ülkeye göre yabancı ülke paralarının ortak adı. Yabancı para. 2. Bir ülkenin uluslarası ticari ilişkilerde, borç vb. ödemelerinde gereksinim duyduğu, başka ülkelerce kabul edilebilecek yabancı para, yahut yabancı para üzerinden düzenlenmiş kıymetli evrak ve senetler.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat