Kapat

Doğrudan Bilgi

Doğrudan Bilgi (direct knowledge)

Herhangi bir aracı olmadan elde edilen, bu nedenle de doğruluğu duyu organlarının algı imkanları dışında başka bir kısıta bağlı olmayan bilgi.

Döküman Arama

Başlık :