Doğal Hukuk

Doğal Hukuk (natural law)

Hukuki nitelikteki ilkelerin doğada varolan veya var olduğu kabul edilen düzenliliklere göre belirlendiği hukuk düzeni.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat