Dinamik Analiz

Dinamik Analiz (dynamic analysis)

1. Çözümleme konusu yapılan veya modele dahil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı çözümleme yöntemi. 2. Bir denge durumundan başka bir denge durumuna nasıl gidildiğini irdeleyen analiz.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat