Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi (sociology of religion)

Din-toplum ilişkileri ekseninde, dini grupların diğer gruplarla olan ilişkilerini, dinlerin farklı coğrafyalarda aldığı değişik biçimleri, dini inanç ve ibadet biçimleri ile diğer sosyal etkinlikler arasındaki bağlantıları incelemeyi konu edinen sosyoloji dalı.

Döküman Arama

Başlık :

Erkan MakinaKapat