Devlet Hazinesi

Devlet Hazinesi (state treasury)

1. Devletin kasası; gelir gider dengesinin ve nakit durumunun izlendiği merkez. 2. Devletin malî tasarruflarından bir çoğunun icra merkezi konumundaki kamu birimi. Maliye politikası çerçevesinde devlet tarafından yapılması öngörülen işlemlerin önemli bir bölümünün yürütüldüğü merkez.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat