Denge Fiyatı

Denge Fiyatı (equilibrium price)

Belirli bir piyasada, bir malın arz ve talep miktarlarının birbirine eşitlendiği noktada oluşan fiyat. Arz ve talebin birbirini dengelediği fiyat.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat