Denasyonalizasyon

Denasyonalizasyon (denationalization)

Gayri millileştirme. Kamu mülkiyetine son verme. İhale, blok satış, halka açma, çalışanlara devretme vb. çeşitli özelleştirme yöntemleriyle işletmeler üzerindeki kamu mülkiyetinin ortadan kaldırılması.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat