Demokratik Merkeziyetçilik

Demokratik Merkeziyetçilik (democratic centralism)

Siyasal ve idari kararların oluşturulması aşamalarında her türlü eleştiri, özeleştiri ve önerinin serbest olduğu; ancak, karar alındıktan sonra tam bir itaatle ve hiyerarşik biçimde alınan kararların uygulanmasını öngören yönetim biçimi.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat