Dağılma

Dağılma (decomposition)

1. Birlikteliğin sona ermesi; bir aradaki unsurların birbirinden uzaklaşması; bir yapıyı oluşturan birimler arasındaki dayanışmanın ortadan kalkması. 2. Şiddetli ruhsal çatışmalar sonucunda ortama uyum sağlayabilmenin imkansızlaşması nedeniyle kişiliğin ciddi biçimde parçalanması.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat