Kapat

Çevrimsel Yaklaşım

Çevrimsel Yaklaşım (cyclical approach)

döngüsel yaklaşım. Genelde insanlık tarihinde görülen uygarlıkların, özelde de tek tek insan ve toplumların gelişim süreçlerinin tekdüze, doğrusal ve geri döndürülemez bir seyir izlemediklerini; tersine döngüsel, inişli çıkışlı, birbiriyle karşılaştırılamayacak özgünlükte iç dinamiklere sahip bir gelişme çizgisine sahip olduklarını savunan yaklaşım.

Döküman Arama

Başlık :