Kapat

Çalışma Ahlâkı

Çalışma Ahlâkı (work ethic)

Üretim sürecinde değişik konumlarda yer alan bireylerin, amaçlanan üretim düzeyine ulaşabilmek için yetenekleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü hissettikleri sorumluluk ve yükümlülükler.

Döküman Arama

Başlık :