Ciro

Ciro (endorsment)

Emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakları bir başkasına devretmek, rehnetmek, veya bu hakların tahsilini sağlamak amacıyla senet hamilinin yazıp imzaladığı irade beyanı.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat